DỊCH VỤ TƯ VẤN HỆ THỐNG NƯỚC THẢI, DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỆ THỐNG NƯỚC THẢI, DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỆ THỐNG NƯỚC THẢI, DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỆ THỐNG NƯỚC THẢI, DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỆ THỐNG NƯỚC THẢI, DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY
DỊCH VỤ TƯ VẤN HỆ THỐNG NƯỚC THẢI, DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY
slider0 slider1

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỆ THỐNG NƯỚC THẢI, DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

 

Chúng tôi chuyên:

  • Lập dự án đầu tư.
  • Tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt và vận hành các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn…
  • Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký chủ nguồn thải, và nghiệm thu môi trường.
  • Báo cáo giám sát chất lượng môi trường.

Lĩnh vực hoạt động khác


backtop